What does the board actually do?

Lööpin hallituksella on moninaisia tehtäviä. Periaatteellisella tasolla tärkein niistä on huolehtia ainejärjestön jäsenistön hyvinvoinnista. Hallituksella on vuodesta riippuen noin 10 jäsentä.

Hallitus vaihtuu joka vuosi vuosikokouksessa, joka järjestetään yleensä tammikuussa. Samalla valitaan hallitukselle myös uusi puheenjohtaja. Halukkaat voivat asettautua ehdolle, ja jos hallitukseen on ylimääräisiä tulijoita, jäsenistä äänestetään. Virallisesti ministeripaikat jaetaan perinteisessa hallituksenvaihtokokouksessa, joka järjestetään pian vuosikokouksen jälkeen. Vaihtuvuus on tärkeää, joten älä pelkää asettua ehdolle.

Vuosikokouksessa hallituksen toiminta tuodaan jäsenistön eteen tarkasteltavaksi. Hallitus tuo nöyrästi esille vuosikertomuksensa sekä tilinpäätöksen, ja anelee jäsenistön hyväksynnän ja luottamuksen ensi kaudelle.

Lööpin hallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa, yleensä yliopiston lähellä sijaitsevassa kuppilassa (Sohwi tai Ylä-Ruth). Kokoukset ovat avoimia myös jäsenistölle, mutta  äänestys- ja päätösvalta on loppuviimeksi aina hallituksen käsissä. Kokouksissa sovitaan ainejärjestön suurempia linjoja, kuten tehdään periaatelinjauksia isommista tai pienemmistä asioista, päätetään rahankäytöstä, setvitään ongelmia ja suunnitellaan tulevaa. Hallitus on aina avoin ja nälkäinen uusille ideoille.

Hallitustyöskentelystä on mahdollisuus saada opintopisteitä. Pisteet myöntää humanistinen tiedekunta.

 

Puheenjohtaja

Lööpin puheenjohtaja pitää hallituksen ja ainejärjestön lankoja käsissään. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että tietää itse mitä yliopistolla, journalistiikassa ja jäsenistössä tapahtuu, ja delegoi tehtäviä hallitukselle.

Toinen tärkeä tehtävä on hallituksen ja jäsenistön edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa ja taisteluissa. Puheenjohtaja vastaa myös ainejärjestön virallisista kannanotoista.

Lööpin rahat

Lööpin rahatilannetta vahtaa haukan tavoin rahaministeri. Hänellä on hallussaan kirstun avain ja pääsy tiliotteelle. Rahaministeri ilmoittaa rahatilanteen kuukausittain, yleensä hallituksen kokouksien yhteydessä.

Lööppi hankkii rahoja sekä jäsenmaksuilla että omalla aktiivisella toiminnallaan. Hallitus metsästää jatkuvasti mahdollisuuksia saada kassaan lisää kilisevää. Rahoilla kustannetaan jäsenistölle bileitä, tapahtumia, urheilua, lisäkoulutusta ja matkoja. Ilman rahaa toiminta ei olisi mahdollista missään muodossa: muistetaanpa vuosi ei niin kovin kauan sitten, kun fuksiaisten järjestäminen oli kiikun-kaakun heikon rahatilanteen vuoksi.

Vuoden päätteeksi Lööppi tekee virallisen tilinpäätöksen.

Ammattiyhdistystoiminta

Journalistiikasta valmistuu tulevaisuuden toimittajia, joiden kuuluminen alan ammattiyhdistykseen eli Journalistiliittoon on sekä alalle että Lööpille tärkeää. Tämän vuoksi Lööppi pitää yhteyttä Journalistiliittoon ja lisää jäsentensä ay-tietämystä, ainejärjestön hallituksessa on tätä varten jopa ay-ministeri.

Tietämystä lisätään järjestämällä esimerkiksi illanviettoja, joissa voi kysellä liiton lakimiehiltä työehdoista ja alan lakikiemuroista. Jäsenten toiveiden mukaan järjestetään tilaisuuksia, joissa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä omien juttujen myymiseen freelance-pohjalta tai vaikkapa töiden hakemiseen. Lisäksi jäsenistöä kannustetaan osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.

Lööpiltä on edustajia erilaisissa liiton toimielimissä ja myös paikallisyhdistyksessä. Vanhemmilta, jo työelämässä kokemuksia keränneiltä opiskelijoita voi kysellä käytännön neuvoja alan töihin liittyen esimerkiksi ainejärjestön foorumin välityksellä.

Lööppi rohkaisee jäseniään liittymään Journalistiliittoon heti kun se on liiton sääntöjen mukaan mahdollista.

Jäsenistön hyvinvointi & opiskelu

Vastaava ministeri: Sopo, eli sosiaalipoliittinen ministeri sekä kopo, eli koulutuspoliittinen ministeri.

Hoitaako hallitus tehtäviään huonosti? Onko ongelmia tasa-arvon tai reiluuden kanssa, hallituksessa tai muualla? Onko rahaongelmia? Onko ylipäätään ongelmia? Näistä kevyistä asioista huolehtii sopoministeri. Mikä tahansa ongelma askarruttaakaan mieltä, sopoministerin tehtävä on ottaa selvää mistä saat apua ongelmaasi.

Kopo on sopon läheinen sisar. Koulutuspoliittinen ministeri huolehtii siitä, että opiskelu sujuu kuin vettä vain. Jos journalistiikan arvosanat eivät tule ajallaan, jokin opintopaketti mättää kokonaisuutena tai jotkin kurssit on laitettu päällekkäin, lähtee kopoministeri mielellään hoitamaan asiaa yksittäisen jäsenen puolesta. Kopo siis toimii linkkinä opettavien ja opetettavien välillä.

Vapaa-aika, tapahtumat ja matkat

Vastaavat ministerit: bileministerit, kulttuuriministeri, urheiluministeri, kv-ministeri, eksku-ministeri

Jäsenille järjestettävät tapahtumat ovat monelle Lööpin hallituksen tärkein ja näkyvin anti. Lööppi järjestää huiman paljon tapahtumia vuodessa, aivan laidasta laitaan. Vuoteen on vakiintunut tietty määrä toistuvia tapahtumia, joista voit lukea täältä.

Pestit jakautuvat niin, että bileministerit huolehtivat sananmukaisesti bileistä, mutta myös muista vähänkään liittyvistä tapahtumista. Lööppi tekee paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa, esimerkkinä syksyisin järjestettävät Poikkarit. Meillä on myös yhteistyösopimus yleensä yhden yökerhon kanssa, jossa tapahtumia järjestetään.

Kulttuuriministeri järjestää esimerkiksi teatterivierailuita, jonne jäsenistö on päässyt sisälle hippusen tavallista halvemmalla. Urheiluministeri puolestaan hoitaa nimensä mukaan jäsenistölle muutakin kuin väljähtänyttä jalluboolia, eli urheilun vimmaa ja kunniaa. Lööppi on muun muassa puolustanut kunniaansa vuosittain viestijäpesiksessä.

Kv-ministerin tehtävä on olla linkki vaihto-opiskelijoiden ja ainejärjestön välissä sekä kutsua heitä tapahtumiin ja muihin rientoihin mukaan. Ministeri järjestää niitä Torso-yhteistyön myötä myös itse. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat Lööppi ry:n Facebook-ryhmä ja JYU Communication department internationals -ryhmä.

Lähestulkoon kaikki Lööpin tapahtumat ovat sellaisia, joihin myös kansainväliset opiskelijat voivat osallistua. Lisäksi syksyllä ja keväällä on syksystä 2014 alkaen myös vaihtareina Jyväskylään tuleville opiskelijoille Lööppi-info, jossa kerrotaan ainejärjestön toiminnasta englanniksi. Lööppi aikoo osallistua vuonna 2014 myös JYY:n kansainvälisyyskilpailuun.

Lööppi myös matkailee ekskursioministerin johdolla. Kerran vuodessa on tavattu järjestää sekä perinteinen risteily että matka jonnekin pidemmälle, yleensä Euroopan sisällä. Ekskun eli ekskursion kohde päätetään jäsenistön äänestyksellä, joskin hallitus on tehnyt periaatepäätöksen suosia kohtuuhintaisia kohteita. Paikan päällä käydään myös tutustumassa paikallisiin journalismiaiheisiin kohteisiin.

Tapahtumat, ja etenkin ekskursiot, ovat mahtava tapa tutustua vanhempiin tai jo keskuudestamme poistuneisiin lööppiläisiin. Möröt nimittäin tapaavat nousta haudoistaan ja matkaavat Jyväskylään tapaamaan uusia opiskelijoita fuksiaisten, vapun tai vuosijuhlien tullen. Myös ekskursioilla on ollut mahtava mörköosallistujien määrä.

Kaikista tapahtumista tiedotetaan sekä Facebook-sivuilla, sähköpostilistoilla että foorumilla.

Ympäristö

Vastaava ministeri: ympäristöministeri.

Lööppi huolehtii myös ympäristöstä ja kestävästä toiminnasta. Olemme jo useana vuonna peräkkäin saaneet JYYn ympäristövaliokunnan ympäristömerkin. Ympäristöministerin tehtävä on huolehtia, että hallitus muistaa ottaa huomioon ympäristön kaikissa päätöksissään.

Käytännössä tämä on tarkoittanut kestoastioiden suosimista kertakäyttöastioiden sijasta, kasvissalaattia yli lihaisan version ja tapahtumien yhteydessä kirppiskaman käyttämistä sen sijaan, että ostaisimme kaiken uutena. Yleensä ympäristöystävälliset päätökset kulkevat käsi kädessä myös rahankulutuksen minimoimisen kanssa, joten jos jäsenistöllä on mahtavia ideoita, joilla Lööpin toimintaa voidaan ympäristöystävällistää entisestään, antaa tulla.

Lööpin hallitus 2016
Board of Lööppi 2016

The board of our student association has various tasks. The most important one is to take care of the well-being of our members. The board consists of about 10 members depending on the year.

The members of the board are chosen annually, usually during January. After that, the board gathers together at least once a month to discuss about past and upcoming events and do some decisions. The monthly meetings are open for everyone but they are held in Finnish only.

The board cooperates with other communication student associations both in Jyväskylä and around Finland. Contact with the Department of Communication and the Student Union of The University of Jyväskylä (JYY) also plays a significant role in our duties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *